Kalite Politikamız

Kambeton yönetimi ve çalışanları uzun dönemli ilişkilerin güven üzerine kurulduğunun farkında olup, kısa dönemli çıkarlar için asla yanlış bilgi paylaşmaz, verdikleri sözlerin arkasında durmak için her türlü özveride bulunurlar.

Hedefleri

Yakalamak

Kambeton yönetimi ve çalışanları, birbirlerine ve tüm iş ortaklarına karşı, tüm süreçlerde ayrım yapmadan, hak yemeden ve hakkına razı olarak objektif kararlar verirler.

Müşteri Memnuniyeti

Sağlamak

Kambeton yönetimi ve çalışanları, hiçbir zaman statüko ile yetinmeyerek kendilerini devamlı yeniler, daha kaliteli ürün ve hizmet sağlamak için rekabetten asla çekinmez ve var olmak için sürekli çalışmaları gerektiğine inanırlar.

Süreçlerimizi Sürekli Geliştirmek